भरत जंगमको “कालो सूर्य” उपन्यास चित्रमा 
प्रतिकृया दिनुहोस्