डर

सुक्नै आँटेको हरियो घाँस रंगको कपडा थियो। त्यसलाई पोशाक भन्दा रहेछन्। सरकारी तथा प्राइभेट कम्पनीका मान्छेहरुले लगाउने कपडा हुने रहेछ । अनि एउटा लट्ठी । छड्के तारा भएको टोपी ।

Read More